สิ่งที่ไม่ควรทำหากคุณต้องการสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง

สุขภาพดีสร้างได้

การมีสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ว่าหลายคนใช้วิธีการที่ผิดทำให้เมื่อลงมือทำแทนที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้น กลับสร้างผลเสียให้กับสุขภาพของตนเอง เพราะมีการสร้างความกดดันจนเกิดความเครียดขึ้น ส่งผลให้สุขภาพแย่ลง ดังนั้นวันนี้เราจึงมีสิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง

1.ตั้งเป้าหมายใหญ่ในระยะสั้น

การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ระยะเวลาที่จะไปสู่เป้าหมายควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ดังเช่นคำว่าเป้าหมายต้องใหญ่ วินัยต้องเล็ก แล้วสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองจะเกิดขึ้นได้จริง ห้ามทำการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ลดน้ำหนัก 10 กิโลภายใน 1 เดือน เพราะนอกจากจะสร้างความเครียดให้กับตนเองแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของร่างกายที่โหมลดน้ำหนักด้วย

2.ทำคนเดียว

การทำคนเดียวแม้ว่าบางครั้งอาจจะทำให้เกิดผลเร็ว แต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง เราจะรู้สึกเหนื่อยและหยุดลง แต่หากมีเพื่อนมาร่วมอุดมการณ์สร้างสุขภาพที่ดีมากกว่า 1 คนแล้ว เวลาที่เราท้อเราจะมีเพื่อนคอยกระตุ้น ทำให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการท้อแท้ จนสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้สำเร็จ

ที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในการสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง เพราะหากท่านทำแล้ว โอกาสที่ท่านจะสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองได้นั้นจะลดน้อยลงและท่านจะหยุดลงในเวลาไม่นาน ดังนั้นหากท่านต้องการมีสุขภาพดีแล้ว ต้องอาศัยระยะเวลาอย่างน้อย 3-6 เดือนและมีเพื่อนคู่ใจสักคนคอยให้คำปรึกษาด้วย