Tag: ถั่งเช่าแคปซูล

ถั่งเช่าแคปซูล

คนที่ไม่ต้องการรับรู้รสชาติถั่งเช่ามักทานแบบเป็นแคปซูล

โดยธรรมชาติแล้วถั่งเช่านั้นมีรสหวานพอประมาณ แต่คนที่ไม่ต้องการรับรู้ความหวานของมันก็สามารถแทนในรูปแบบแคปซูลได้ เนื้อผลไม้เห็ดสดจำนวนมากรวมถึงถั่งเช่า สามารถมีปริมาณน้ำสูงถึง 90% ซึ่งทำให้ยากต่อการคำนวณปริมาณและปริมาณที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแม้แต่วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ก็แนะนำให้ใช้เห็ดแห้งและผงด้วยช้อนชา Cordyceps สามารถทำให้แห้งและอยู่ในแคปซูล “00” ซึ่งปริมาณเห็ดถั่งเช่า / แคปซูลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 400 มก. ดังนั้นโดยทั่วไปแนะนำให้รับประทานถั่งเช่าแคปซูล ไม่เกิน 2 แคปซูลในตอนเช้าและตอนเย็นสำหรับการสนับสนุนภูมิคุ้มกันระดับเล็กน้อยถึงปานกลางและ 2-3

Continue reading