Tag: สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้แค่ก้าวเดินเท่านั้น

การเดินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกวัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการเดิน เพราะว่าการเดินเป็นการออกกำลังแบบหนึ่งที่ช่วยเผาพลาญไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไขมันที่สะสมอยู่เป็นไขมันที่ไม่สร้างประโยชน์ให้กับร่างกาย แต่ยังก่อให้เกิดโทษ เนื่องจากเป็นสาเหตุของโรคอีกด้วย ซึ่งการเดินที่ช่วยให้สุขภาพดีมีดังนี้ 1.ลดไขมันส่วนเกิน การเดินที่จะช่วยเผาพลาญไขมันได้ดีที่สุด คือ การเดินช้าหรือเดินด้วยความเร็วปกติ ร่างกายจะมีการดึงไขมันส่วนเกินของร่างกายมาใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ดีกว่าการเดินด้วยความเร็วสูงหรือการวิ่ง 2.เดินต่อเนื่อง การเดินต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป จะทำให้ระบบเผาพลาญพลังงานของร่างกายมีการทำงานที่ต่อเนื่องในการเผาพลาญไขมันได้มากถึง 8-10

Continue reading
สุขภาพดีสร้างได้

สิ่งที่ไม่ควรทำหากคุณต้องการสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง

การมีสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ว่าหลายคนใช้วิธีการที่ผิดทำให้เมื่อลงมือทำแทนที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้น กลับสร้างผลเสียให้กับสุขภาพของตนเอง เพราะมีการสร้างความกดดันจนเกิดความเครียดขึ้น ส่งผลให้สุขภาพแย่ลง ดังนั้นวันนี้เราจึงมีสิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเอง 1.ตั้งเป้าหมายใหญ่ในระยะสั้น การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ระยะเวลาที่จะไปสู่เป้าหมายควรมีระยะเวลาที่เหมาะสม ดังเช่นคำว่าเป้าหมายต้องใหญ่ วินัยต้องเล็ก แล้วสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองจะเกิดขึ้นได้จริง ห้ามทำการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น ลดน้ำหนัก 10 กิโลภายใน 1 เดือน

Continue reading